3.1  ให้พิมพ์   SAM Broadcaster  แล้ว กด ค้นหา หรือเลือกจากรูป sam ที่มีให้เลือก
     3.2  เลือกหาหน้าที่สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ ได้
     3.3  คลิกไฟล์ที่โหลดมา สองครั้ง

     3.4  คลิก run เพื่อติดตั้ง
     3.5  คลิก คลิก yes เพื่อ extract file
     3.7  รอ การ extract
     3.8  กด next เพื่อติดตั้ง
     3.9  คลิก accept เพื่อรับเงื่อนไข

     3.10 ติดตั้งตามที่อยู่ที่มี
     3.11 เลือก firebird กด next
     3.12 เลือก default กด next
     3.13 รอการติดตั้ง
     3.14 จะเลือกทุกข้อก็ได้ หรือ ไม่
     3.15 ถ้าเปิดใช้งานครั้งแรกจะมี
จะเลือกทุกข้อก็ได้ หรือ ไม่
C-DMS
search engine
เครื่องมือค้นหา
ติดต่อผู้แนะนำการใช้งาน
08-7830-3718
02-952-0856
Link แนะนำ
www.jatujakplaza.com
www.google.com
ถ้าไม่เข้าใจดูวิธีการติดตั้งได้ที่ สไลด์ด้านล่าง
วิธีใช้งาน  SAM Broadcaster
แปลง  MOV   AVI  FLV  MPEG  เป็น  AVI
วิธีนำ DVD มาตัดต่อ
วิธีนำ VCD มาตัดต่อ
วิธีนำ วีดีโอ ในกล้องมาตัดต่อ
ติดตั้ง  และ การใช้ งาน SAM broadcaster
ติดตั้ง  และ การใช้งาน winamp shoutcast
การตัดต่อวีดีโอ โดย windows movie maker
การใช้งาน  Google  Document
การแปลง ไฟล์ ใช้กับ  movie maker
ติดตั้ง  Google Toolber และ  Chrome
ติดตั้งและการใช้  windows media encoder
โปรแกรมทำปก CD VCD DVD
แนะนำการใช้  Windows XP
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ Registry Repair
การใช้โปรแกรม ป้องกันไวรัส Antivirus
การใช้โปรแกรม ป้องกันมัลแวร์  Malware
การใช้โปรแกรม ป้องกัน Spyware
แนะนำโปรแกรม แท้
แนะนำการใช้ โปรแกรม Uninstaller
แนะนำการเขียนแผ่น CD / VCD / Audio CD
แนะนำการเขียนแผ่น DVD
วิธีนำ DVD VCD ไฟล์ มาแปลงไฟล์ Converter เพื่อการตัดต่อหรือแก้ไข
Spacial - AudioRealm
1. พิมพ์ Sam Broadcaster ใน search engine  (เครื่องมือค้นหา)
2. คลิกเลือก โปรแกรมที่ต้องการ หรือเลือกโปรแกรมที่มีโฆษณาอยู่เพื่อจะได้รับรู้ว่ามีโปรโมชั่นฟรี
    อะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ต่อไป

3. เลือกโหลดได้จาก http://audiorealm.com  หรือ เลือกที่ รูป SAM Broadcaster ด้านล่าง
Spacial - SAM Broadcaster
Spacial - SAM Broadcaster