1. พิมพ์ Google Toolbar ใน search engine (เครื่องมือค้นหา)
2. คลิก Install Google Toolbar | Toolbar Google
3. เลือก Google Toolbar สำหรับ  browser ของคุณ  IE  /  Firefox / MC / Safari / Opera / android / อื่นๆ
3.  ถ้าไม่มี ให้พิมพ์ Google Toolbar ตามด้วยชื่อ Brower ที่คุณต้องการ เช่น Google Toolbar Opera
4. คลิก ดาวน์โหลด Google Toolbar เพื่อติดตั้ง Google Toolbar
5. หากคุณยอมรับ ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบาย ให้คลิก ยอมรับและดาวน์โหลด
6. คลิก เรียกใช้ ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์

C-DMS
search engine
เครื่องมือค้นหา
ติดตั้ง  Google Chrome
1. พิมพ์ Google Chromeใน search engine (เครื่องมือค้นหา)
2. คลิก download Chrome | install Chrome
3. เลือก Chrome สำหรับ  browser ของคุณ  IE  /  Firefox / MC / Safari / Opera / android / อื่นๆ
3.  ถ้าไม่มี ให้พิมพ์ Chrome ตามด้วยชื่อ Brower ที่คุณต้องการ เช่น Chrome Opera
4. คลิก download  Chrome เพื่อติดตั้ง Chrome
5. หากคุณยอมรับ ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบาย ให้คลิก ยอมรับและติดตั้ง Accpet and Install
6. คลิก เรียกใช้ ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์

ติดตั้ง  Google Toolber และ  Chrome  เพื่อที่จะนำไปใช้กับ google products ได้ง่ายขึ้น และไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการใช้งาน google products ต่างๆ ที่เราใช้ประจำ และง่ายต่อการแนะนำและการใช้งาน
เช่น การใช้ google Translate แปลภาษาใน web เป็นภาษาที่เราต้องการ  หรือติดตั้งใน web Brower อื่นที่ไม่มี
คุณสมบัติเพื่อ แปลภาษาและสามารถออกเสียงได้
ติดตั้ง  Google Toolber
ติดต่อผู้แนะนำการใช้งาน
08-7830-3718
02-952-0856
Link แนะนำ
www.jatujakplaza.com
www.google.com
แปลง  MOV   AVI  FLV  MPEG  เป็น  AVI
วิธีนำ DVD มาตัดต่อ
วิธีนำ VCD มาตัดต่อ
วิธีนำ วีดีโอ ในกล้องมาตัดต่อ
ติดตั้ง  และ การใช้ งาน SAM broadcaster
ติดตั้ง  และ การใช้งาน winamp shoutcast
การตัดต่อวีดีโอ โดย windows movie maker
การใช้งาน  Google  Document
การแปลง ไฟล์ ใช้กับ  movie maker
ติดตั้ง  Google Toolber และ  Chrome
ติดตั้งและการใช้  windows media encoder
โปรแกรมทำปก CD VCD DVD
แนะนำการใช้  Windows XP
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ Registry Repair
การใช้โปรแกรม ป้องกันไวรัส Antivirus
การใช้โปรแกรม ป้องกันมัลแวร์  Malware
การใช้โปรแกรม ป้องกัน Spyware
แนะนำโปรแกรม แท้
แนะนำการใช้ โปรแกรม Uninstaller
แนะนำการเขียนแผ่น CD / VCD / Audio CD
แนะนำการเขียนแผ่น DVD