วิธีนำ DVD มาแปลงไฟล์ Converter
1. พิมพ์ dvd editing software หรือ dvd editor หรือ  dvd encoder ใน search engine
     (เครื่องมือค้นหา)
2. คลิกเลือก โปรแกรมที่ต้องการ หรือเลือกโปรแกรมที่มีโฆษณาอยู่เพื่อจะได้รับรู้ว่ามีโปรโมชั่นฟรี
    อะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ต่อไป

3. ถ้าไม่มีที่ต้องการ มีโปรแกรม แนะนำโปรแกรมแรก VOB Converter
     3.1  ให้พิมพ์ VOB Converter แล้ว กด ค้นหา
     3.2  เลือกหาหน้าที่สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ ได้
     3.3  คลิกไฟล์ที่โหลดมา สองครั้ง

     3.4  ติดตั้ง คลิก Run 
     3.5  เลือกภาษา คลิก ok
     3.6  คลิก NEXT เพื่อติดตั้ง plux in
     3.7  คลิก NEXT เพื่อ ติดตั้งต่อไป

     3.8  ติดตั้งเสร็จคลิก FINISH
C-DMS
search engine
เครื่องมือค้นหา
ติดต่อผู้แนะนำการใช้งาน
08-7830-3718
02-952-0856
Link แนะนำ
www.jatujakplaza.com
www.google.com
ปดาวน์โหลดกันได้ที่ http://www.dvdvideosoft.com/converter/video/vob-video-converter.htm
ไฟล์ VOB (Object Video) เป็นรูปแบบภาชนะที่บรรจุอยู่ในสื่อ DVD-Video VOB ขึ้นอยู่กับรูปแบบ MPEG-2 รูปแบบสตรีมโปรแกรม แต่มีการเพิ่มเติมบางส่วน มันมีภาพและเสียงที่เกิดขึ้นจริง, คำบรรยายและเนื้อหาเมนูในรูปแบบสตรีม หากไฟล์นามสกุล VOB เป็น MPG เปลี่ยนจาก *. VOB เพื่อขยายไฟล์ประเภท MPEG-2 เช่น. หรือ. MPEG, ไฟล์สามารถอ่านได้และยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ผู้เล่น MPEG-2-มีความสามารถทำไม่ได้ สนับสนุนการแทร็คคำบรรยาย
คุณจะพบปพลิเคชันแปลง VOB และเรียนรู้วิธีการเผาไหม้ VOB DVD, แปลง VOB เป็น AVI, VOB เพื่อ DivX, VOB เป็น MP4, VOB เพื่อ FLV, VOB เพื่อ iPod และรูปแบบอื่น ๆ
แปลง  MOV   AVI  FLV  MPEG  เป็น  AVI
วิธีนำ DVD มาตัดต่อ
วิธีนำ VCD มาตัดต่อ
วิธีนำ วีดีโอ ในกล้องมาตัดต่อ
ติดตั้ง  และ การใช้ งาน SAM broadcaster
ติดตั้ง  และ การใช้งาน winamp shoutcast
การตัดต่อวีดีโอ โดย windows movie maker
การใช้งาน  Google  Document
การแปลง ไฟล์ ใช้กับ  movie maker
ติดตั้ง  Google Toolber และ  Chrome
ติดตั้งและการใช้  windows media encoder
โปรแกรมทำปก CD VCD DVD
แนะนำการใช้  Windows XP
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ Registry Repair
การใช้โปรแกรม ป้องกันไวรัส Antivirus
การใช้โปรแกรม ป้องกันมัลแวร์  Malware
การใช้โปรแกรม ป้องกัน Spyware
แนะนำโปรแกรม แท้
แนะนำการใช้ โปรแกรม Uninstaller
แนะนำการเขียนแผ่น CD / VCD / Audio CD
แนะนำการเขียนแผ่น DVD